Резултатите

Да мислим за природата, културата и водата

ДА БЪДЕМ ЕВРОПЕЙСКИ ТУРИСТИ

Инфраструктурни дейности

Започна изграждането на пътя от Липково до езерото. Строителството ще приключи през летните месеци. Ще се изгради и асфалтира местен път до езерото Липково с дължина 1, 72км и ширина4 м.

В Сатовча приключи набирането на оферти за изграждането на инфраструктурния обект - изграждане на бреговете на река Бистрица в туристическа атракция. Тази дейност ще реконструира и развие в туристическа атракция втората част от коритото на реката в селото, включвайки пешеходна зона, велоалея, места за отдих с пейки и друго оборудване, хубаво осветление и подобряване на три моста по течението.

Карти

Филми

Публичност