Проектът

Да мислим за природата, културата и водата

ДА БЪДЕМ ЕВРОПЕЙСКИ ТУРИСТИ

Цели

Дейностите на проекта ще допринесат за използването на природното и културното наследство като се предостави възможност на общностите от двете партниращи си общини да управляват тези ресурси. Съвместно управляваните и финансирани дейности ще допринесат за растежа на трансграничния регион чрез подобряване на качеството на живот в двете общини и на техните посетители, местната инфраструктура, с което да се повлияе и на икономиките.

Дейности

A1: Създаване на система за управление на проекта.

Дейността ще се изпълни в двете партниращи общини. Тя ще установи успешна система за управление, съгласувана от партньорите и ще елиминира възможността за дублиране на усилията и ресурсите във всички фази на проекта от двете страни на границата.

A2: Разработване и прилагане на План за комуникация и публичност.

Дейността ще се изпълни в двата трансгранични района – Североизточен планов район и Област Благоевград. Тя има за цел системно да се изпълняват комуникационни и публицистични дейности за проекта във всички фази и дизайн на листовка и плакати за проекта.

A3: Строителство на местен път в Липково.

Тази дейност ще изгради и асфалтира местен път до езерото Липково с дължина 1,72км и ширина 4м.

A4: Събитие за закриване на проекта.

Това е събитие за откриване на обекта, което ще се проведе в Липково (рязане на лента) за въвеждане на новопостроената инфраструктура в експлоатация.

A5: Изработване на туристическа карта за Липково.

Тази дейност ще се изпълни в Липково и ще послужи за подобряване на информираността на местното население, както и да осигури лесен достъп на посетителите до туристическата атракция.

A6: Изграждане на бреговете на река Бистрица в туристическа атракция.

Тази дейност ще реконструира и развие в туристическа атракция втората част от коритото на реката в селото, включвайки пешеходна зона, велоалея, места за отдих с пейки и друго оборудване, хубаво осветление и подобряване на три моста по течението.

А7: Дизайн и производство на дигитална интерактивна карта

на района на Сатовча с включени туристически атракции и услуги, производство на 500 български 500 английски хартиени карти, производство на 100 диска.

А8: Изработването на проектни сувенири ще стане в Сатовча.

Ще бъдат произведени различни сувенири – 300 брандирани с логото на програмата памучни торби, 300 брандирани с логото на програмата USB-та – 8GB, 500 брандирани молива.

A9: Създаване на комуникационни инструменти.

Тази дейност ще се изпълни в Сатовча. Тя ще създаде два видео филма по 12 минути за проекта и двете партниращи общини, 10 интерпретационни табели и 1000 бройки от брошура за резултатите от проекта.

График

Дейност / Тримесечие Окт – Дек 2016 Яну – Мар 2017 Апр – Юни 2017 Юли – Сеп 2017 Окт – Дек 2017
Система за управление на проекта
Разработване и прилагане на план за комуникации и публичност
Строителство на местен път в Липково
Туристическа карта на Липково
Заключително събитие на проекта
Ремонт на брега на река Бистрица в Сатовча
Туристическа карта на Сатовча
Производство на сувенири на проекта
Комуникационни средства на проекта