Партнери

– Општина Липково
– Општина Сатовча
– Оштински Центар на заедницата Просвета 1937