Проект

Мисли за природата, културата и водата

БИДИ ЕВРОПСКИ ТУРИСТ

Цели

Активностите на проектот ќе придонесат за искористување на природното и културното наследство, преку создавање услови на заедниците од проектните партнери за управување и валоризација на овие ресурси. Заеднички управуваните и финансирани активности ќе придонесат кон одржлив развој на преку граничниот регион преку подобрување на квалитетот на живот во двете општини и нивните посетители, подобрена локална инфраструктура и влијание врз локалната економија.

Активности

А1: Воспоставување на систем за управување со проектот.

Активноста ќе се одвива во двете партнерски општини. Ќе се воспостави просперитетн систем за управување договорен од партнерите и ќе елиминира дуплирање на напорите и ресурсите во сите проеткни на двете страни на границата.

A2: Дизајн и имплментација на План за комуникација и видливост.

Активноста ќе се одвива во двата региони - Североисточниот плански регион и Благоевградскиот регион. Има за цел систематски да ги спроведе активностите за комуникација и видливост на проектот во сите фази на проектот и изработка на алатки за видливост (летоци, постери).

A3: Изградба на локален пат во Липково.

Оваа активност ќе обезбеди изградба на асфалтен пат кон Липковско Езеро во должина од 1,72 км и ширна од 4 м.

A4: Изработка на туристичка мапа за Липково.

Оваа активност ќе се одвива во Липково и ќе служи за за олеснување на пристапот на туристите до разните туристички дестинации.

A5: Завшен настан на проектот.

Ова е свечена церемонија („сечење на лента“) што ќе се организира во Липково за официјално пуштање во функција на новоизградениот локален пат.

A6: Развој на кејот на реката Бистрица во туристичка атракција.

Оваа активност ќе развие нова туристичка атракција на вториот дел од брегот на реката во селото вклучувајќи пешачка зона, велосипедски патеки, област со клупи и друга опрема, добро осветлување и рехабилитација на три моста долж реката.

А7: Дизајн и производство на дигитална интерактивна туристичка карта

на регионот Сатовча со покривање на туристички атракции и услуги во областа Чеча, печатење на 500 (BG и ENG) копии, и производство на 100 ЦД-а.

А8: Изработка на сувенири за проектот во Сатовча.

Различни сувенири ќе се произведат - 300 памучни торби брендирани со логоа на програмата, чанти, 300 USB - 8 GB брендирани со лого, 500 брендирани моливи.

A9: Развој на алатки за комуникација за проектот.

Оваа активност ќе се одвива во Сатовча. Ќе се изработат две 12 минутни видеа за проектот и партнерските општини, 10 панели одбори и брошура во 1000 примероци зарезултатите од проектот.

Временска рамка

Активности / Квартал Октомври - Декември 2016 Јануари - Март 2017 Април - Јуни 2017 Јули - Септември 2017 Октомври - Декември 2017
Систем за управување на проектот
Дизајн и имплементација на План за комуникицација и видливост
Изградба на локален пат во Липково
Изработка на туристичка мапа за Липково
Завшен настан на проектот
Развој на кејот на реката Бистрица во туристичка атракција
Дигитална интерактивна туристичка карта на регионот Сатовча
Изработка на сувенири за проектот
Aлатки за комуникација за проектот